Investment Management

Uw vastgoed heeft tot doel om een goed rendement te leveren, in termen van cashflow en waardeontwikkeling. Dit vereist niet alleen goed onderhoud, maar vooral ook het actief zoeken naar verbeteringen en aanpassingen van het vastgoed om de kwaliteit voor lange termijn te kunnen blijven waarborgen. Wij staan voor een actieve en transparante aanpak van uw vastgoed, met oog voor detail, duurzaamheid en de blik op de lange termijn. Huurders en gebruikers staan in onze aanpak steeds centraal, met respect voor menselijke verhoudingen en op basis van een volwassen relatie.

Wij stappen graag in matig functionerende objecten voor herontwikkeling om ‘op risico’ mee te participeren.

Als voorbeeld een ‘ideaal’ stappenplan ter verbetering van een vastgoedportefeuille:

1. Aanpak van acute knelpunten, in de zin van huuronderhandelingen, herfinancieringsvraagstukken, due diligence-werkzaamheden, administratieve achterstand wegwerken en fiscaal/juridische bedreigingen en kansen aanpakken;

2. Analyse van de kwaliteit van de objecten door middel van een objectscan. Deze tool hebben wij speciaal ontwikkeld voor een onafhankelijk inzicht in de kwaliteit van de gebouwen;

3. Vertalen van de objectscan naar concrete technische als commerciële verbeteracties voor het object en richting (potentiële) huurders en stakeholders;

4. Actieve aanpak van het beheer van de portefeuille met als doel: het aangaan van een volwassen ‘ klant’ relatie met huurders, het reduceren van kosten bij leveranciers, het verhogen van de bezettingsgraad en een continue verbetering en aanpassing van de contracten met huurders, overheden en toeleveranciers;

5. Het wijzigingen van bestemmingen, aanvragen van vergunningen en het aanbesteden van renovaties tot en met begeleiding van de oplevering;

6. Opstellen en uitvoeren van de acquisitie-, en dispositiestrategie;

7. Het zorgdragen voor een perfecte administratieve organisatie, vastlegging en archivering.

In zijn algemeenheid geldt dat duurzaamheid een centraal thema is als het gaat om verbetering.